Ympäristöministeriö / Rakentaminen ja maankäyttö

Projektitiimi

Ubigulta työhön osallistuivat:

Sidosryhmät

Työtä on käsitelty semanttisen yhteentoimivuuden työryhmässä ja sitä on ohjannut ympäristöministeriö.

Ympäristöministeriöstä työn ohjaukseen osallistuivat: